Uslovi korišćenja

Pravo korišćenja usluga sa internet stranica www.polarapartments.com je lično pravo svakog člana koji se registrovao na internet stranicama Polar apartments-a. Smatramo da ste kao korisnici naših usluga upoznati sa internetom kao sigurnom okolinom, ali ponekad su mogući prekidi i nedostupnosti našim internet stranicama za što nije odgovoran Polar apartments.

Polar apartments zadržava pravo da izmjeni bilo koji segment poslovanja. Upravo korišćenjem naše internet stranice saglasni ste sa svim pravilima i uslovima korišćenja www.polarapartments.com.

Isključivo krajnji korisnik je odgovoran za sopstvenu opremu, kojom pristupa internet stranici www.polarapartments.com . Za bilo kakvo oštećenje opreme prilikom pristupanja www.polarapartments.com nije odgovoran Polar apartments

Izmjene u poslovanju sa Polar apartments-om mogu podrazumjevati uvođenje određenih naknada i naplata, zato vas savjetujemo da s vremena na vrijeme ponovo pročitate Uslove korišćenja. Ukoliko dođe do bilo kakvih promjena uslova korišćenja, a korisnik nastavi sa korišćenjem naše internet stranice, smatra se da je prihvatio nove uslove korišćenja.

Prilikom korišćenja internet stranica www.polarapartments.com korisnik je saglasan da sva komunikacija preko navedenih internet stranica mora biti u skladu sa uslovima korišćenja, bez uvredljivih sadržaja, ugrožavanja drugih, reklamiranja konkurencije, vjerske pripadnosti, psovki i sličnih nezakonitih sadržaja i formi.

Korisnik ne smije bez prehodnog dogovora sa Polar apartments-om da objavljuje bilo kakvu formu koja može da inicira na reklamni ili oglašavajući sadržaj. Polar apartments zadržava diskreciono pravo da ocijeni da li je došlo do bilo kakve od navedenih povreda od strane krajnjeg korisnika.

Svi sadržaji koji se nalaze na www.polarapartments.com su vlasništvo Polar apartments-a ili trećih lica, kao poslovnih saradnika. Zabranjena je bilo kakva distribucija, prenos, objavljivanje, mijenjanje sadržaja, žigova, logotipa, fotografija i svega ostalog što se nalazi na www.polarapartments.com. Svaka povreda ove zabrane može dovesti do sudskog spora.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve nastale ili moguće štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, krađom, raskidom ugovora, neovlašćenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da Polar apartments nije odgovoran za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Polar apartments može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internet stranicama www.polarapartments.com, sa ciljem da osigura poštovanje pozitivnih propisa BiH. Prema navedenom, Polar apartments zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uslovima, kao i ukinuti šifre ili korisničke račune korisnika.

Polar apartments može nadzirati svu komunikaciju između korisnika na www.ludipopust.com bez prehodnog njihovog znanja ili odobravanja. Takve poruke nemaju status ličnih podataka i povjerljivih informacija.

Sadržaj sa foruma i chatova se ne nadzire u potpunosti te Polar apartments nije odgovoran za bilo kakve informacije i radnje koje mogu prouzrokovati štetu krajnjem korisniku ili trećem licu.

Smatra se da objavljivanjem komentara i poruka na www.polarapartments.com korisnik daje svoje pravo korišćenja porukama i sadržajima iznijetim na internet stranici Polar apartments.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim Polar apartments za naknadu eventualne štete, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korišćenjem internetskim stranicama www.polarapartments.com od strane korisnika.

Polar apartments zadržava pravo da u svakom trenutku u toku 24h može da ukloni registraciju korisnika, tj. prekine poslovni odnos i da mu ukine šifre ili korisničke račune. Ovo će se dešavati samo u slučaju krajnje nužde.

Polar apartments nije odgovoran za tačnost bilo kakvih informacija objavljenih od strane korisnika na forumima, chatu i sl. vezano za internet stranicu www.polarapartments.com.

Zabranjeno je korištenje internet stranice www.polarapartments.com osobama mlađim od 14 godina.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korišćenje internet stranice www.polarapartments.com nadležan je Privredni sud u Banjoj Luci.

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na internet stranici www.polarapartments.com smatra se da je korisnik ove Uslove korištenja pročitao i da se slaže sa njima.